Nếu phỏng vấn là một chuyến phiêu lưu,
Chuyến đi đáng nhớ nhất của bạn trông như thế nào?

Chia sẻ ngay

Và nếu bạn đã từng có một chuyến phiêu lưu như thế,
hãy chia sẻ cùng VietnamWorks và các bạn khác để học hỏi kinh nghiệm,
để ở những chuyến phiêu lưu tiếp theo,
chúng ta đều thành công đến được điểm đích của mình.

Chia sẻ chuyến phiêu lưu của bạn dưới dạng 3 câu hỏi và câu trả lời phỏng vấn đáng nhớ nhất của mình để có cơ hội nhận được:

Thư mời tham dự livestream “Drama Công Sở – Nghệ thuật ứng biến trước 1001 câu hỏi khó từ nhà tuyển dụng”

Bộ câu hỏi – câu trả lời
phỏng vấn do chính VietnamWorks biên soạn

Voucher GOTIT trị giá
200.000 VND cho 50 người
tham gia may mắn nhất

Nếu phỏng vấn là một chuyến phiêu lưu,
Chuyến đi đáng nhớ nhất của bạn trông như thế nào?

Chia sẻ ngay

Và nếu bạn đã từng có một chuyến phiêu lưu như thế, hãy chia sẻ cùng VietnamWorks và các bạn khác để học hỏi kinh nghiệm, để ở những chuyến phiêu lưu tiếp theo, chúng ta đều thành công đến được điểm đích của mình.

Chia sẻ chuyến phiêu lưu của bạn dưới dạng 3 câu hỏi và câu trả lời phỏng vấn đáng nhớ nhất của mình để có cơ hội nhận được:

Thư mời tham dự livestream “Drama Công Sở – Nghệ thuật ứng biến trước 1001 câu hỏi khó từ nhà tuyển dụng”

Bộ câu hỏi – câu trả lời phỏng vấn do chính VietnamWorks biên soạn

Voucher GOTIT trị giá 200.000 VND cho
50 người tham gia may mắn nhất

Copyright © Navigos Group Vietnam Joint Stock Company